Persoonlijk, als mens en als Heilpraktiker, onderschat ik de Covid19 virus niet. Deze virus is al lang onder ons en ons immuunsysteem heeft al verscheidene keren al kennis gemaakt met de voorgangers van de Covid19. De oudere varianten, die ons al een paar keer besmet hebben, zijn bekend voor ons lichaam en zoals altijd zijn er ook besmette mensen aan overleden. Het is triest maar het is zoals de natuur bedoeld is. Een virus bestaat zolang de mens en dier bestaat. Het verschil is dat de virus snel kan veranderen (muteren) en wij niet. Daarentegen hebben we een slim en intelligent immuunsysteem ontwikkeld. De onderzoekdrift van de mens heeft ons goede dingen gebracht, maar door geldelijk belang, ook slechte zaken gecreëerd. In mijn optiek is de Covid19 vaccin er één van. Deze virus is gemanipuleerd, maar wordt in alle toonaarden ontkent toch zeker door Big Pharma. Het wordt steeds duidelijker dat er iets fout is gegaan is in de Wuhan laboratorium. Bewust of onbewust is de vraag. Er is genoeg materiaal op het internet te vinden.

Ja, er is veel onzin geschreven maar er zijn ook goed onderbouwde onderzoeksrapporten geschreven die een duidelijk beeld schetsen. De mensen die aan deze zogenaamde pandemie verdienen zullen er alles aandoen om dit in diskriet te brengen. Professoren, artsen en wetenschappers, die nu na bijna 2 jaar data verzameld hebben over de effectiviteit van dit vaccin en deze data naar buiten wil brengen, worden de mond gesnoerd en in diskrediet gebracht  door Big Pharma en vooral Politici, nota bene ook weer onderdruk gezet door Big Pharma. Ze gaan dan geen vaccinaties meer leveren. 

Of het een bewuste of onbewuste uitbraak van dit virus is geweest, zal de gewone mens met zijn dagelijkse beslommeringen en alles maar geregeld wil hebben, niet veel interesseren. Hun vertrouwen in de politiek is laag maar daarentegen slikken ze als zoete koek wat ze opgedragen wordt. Hun sterkste wapen waarvan ze gebruik maken is de “angst”, het overbelichten van sterftegevallen en de media gebruiken om een eenzijdig beeld te scheppen en vooral een niet gelegaliseerde en experimentele vaccin door te drukken. Persoonlijk ben ik niet tegen vaccinaties maar ben door mijn vak wel erg kritisch tegenover vaccinaties. In de 40 jaar praktijk heb ik veel schade gezien dat door vaccinaties teweeggebracht is. Ook daar zagen we de weerstand en ontkenning van Big Pharma en hun dienaren.

Juist een experimenteel vaccin dat een mRNA gebruikt om het vaccin zijn werk te laten doen, kan alleen maar uit een verknipt brein komen. Zelfs Dr. Marlowe, de uitvinder van deze techniek, heeft verscheidene keren gewaarschuwd dat er een fout gemaakt is in de procedure van het maken van dit vaccin. Hij dringt erop aan om te stoppen met geven van deze vaccin. Zie nu hoe hij door Big Pharma, collega-wetenschappers, virologen en immunologen tot zwijgen gebracht wordt. Zuivere collega’s met een geweten bevestigen door hun eigen onderzoeken dat hij gelijk heeft. Twee vooraanstaande artsen met veel weten op gebied van immunologie en virologie Dr. Burkhart en Dr. Bhakdi waarschuwen via You Tube en andere mediakanalen om met deze vaccinatie direct te stoppen. Ook zij worden door de regering opzijgezet.

Een gerenommeerde dataspecialist is met harde cijfers naar buiten getreden om de effectiviteit van de eerste 2 vaccinaties aan te tonen. Het is hooguit zegge en schrijven 2,5%. Intussen zijn er zoveel leugens naar boven komen drijven van Pfizer en Moderna dat je er niet omheen kan. Maar toch kijken profiterende virologen, immunologen, artsen, wetenschappers, politici etc. de andere kant uit omdat Big Pharma ze letterlijk “gegijzeld” heeft.

Het zijn juist die artsen en wetenschappers die, ondanks vele tegenwerkingen, op de barricade staan om de  mensheid van dit groot vaccinatie experiment te redden. Prof. Edinger, Prof. Dr. Mattias Desmet, Dr., Perrone hebben zwaar kritiek geuit tegenover deze nieuwe vorm van vaccinaties.  Worden ze gehoord door de zogenaamde objectieve media? Nee dus, het zijn zogenaamde “wappies”. Door Big Pharma gesponseerde collega’s wordt hun kennis ontkracht en zo ontstaat er een smeercampagne. 

Met mijn Bioresonantie systemen zie ik bij alle gevaccineerden hoge aantallen prionen. Een prion is een misvormd eiwit die niet of heel moeilijk afgebroken kan worden door het immuunsysteem. Ik heb dat nog nooit zo gezien in de afgelopen dertig jaar dat ik met dit apparatuur werk. Het is ook niet leeftijdsgebonden. Je ziet het bij jonge en oudere patiënten die gevaccineerd zijn. Hun toekomst zal zeer onzeker zijn omdat prionen het vermogen hebben om de hersenbarrière te passeren en daardoor allerlei neurologische stoornissen kunnen opwekken. In de komende jaren zal dit zich uitwijzen. Het zal mij niet verbazen dat neurologen dit de komende tijd ook gaan ontdekken.

Deze nieuw mRNA vaccinatie bevat ook grafeen. Het is grafiet dat maar uit 1 laag bestaat en eruitziet als een honingraat. Een uitvinding uit 2014 wat een Nobelprijs heeft gewonnen. Grafeen kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden en heeft vele eigenschappen. Het is 100 x keer sterker dan staal en heeft een hoge geleiding voor elektriciteit en is bovendien magnetisch. Op de vraag waarom grafeen gebruikt wordt in deze vaccinatie is tot op heden geen antwoordt geven door de producenten van deze vaccinatie! Ze schuilen zich achter hun patentgeheim.

Een Spaanse arts Dr. La Quinta met zijn team heeft deze Nano partikels grafeen zichtbaar gemaakt. Andere wetenschappers hebben dit opgepakt en ook zij hebben gezegd dit gezien te hebben. Verder hebben ze ook PEG gevonden in de vetbolletjes van de vaccine. Al deze kennis is beschikbaar ook al proberen de vaccinproducenten dit te ontkennen of te verbergen door allerlei juridische trucage uit te halen en zand in onze ogen te strooien. Klokkenluiders met geweten zijn uit deze bedrijven gestapt en hebben d.m.v. meegenomen documenten laten zien hoeveel fouten zijn gemaakt in de productie. Zogenaamde testen die uitgevoerd moesten worden om goedkeuring te krijgen hebben ze gemanipuleerd. Hoe is het mogelijks dat onze “waakhond EMA” voor medicijnen deze vaccins groen licht hebben gegeven. Documenten over een vaccins moeten altijd “peer reviewen” hebben ondergaan om zodoende fouten te ontdekken en te kunnen corrigeren. Door paniek, gebrek aan kennis van dit gemanipuleerde virus en het snel oplopend dodental is er al heel snel besloten om voor deze mRNA te gaan. Dit is waar Big Pharma op ingesprongen heeft en direct hub “gijzelingseisen” op tafel gelegd. Een ervan is dat ze niet aangeklaagd kunnen worden voor eventuele “schade” aan het lichaam. Er zijn documenten “gelekt” dat Pfizer regeringen verplichten alle mensen te vaccineren. In Columbia is bekend dat als ze het niet doen beslag gelegd kunnen worden op waardevolle bezittingen. Zo zijn er ook afspraken gemaakt met de EU en dat zie hoe agressief de vaccinatiecampagne doorgevoerd wordt.  

Virologen, immunologen en artsen vallen over elkaar heen en maken reclame voor dit vaccin zonder zelf te beseffen wat ze eigenlijk aan het doen. Vaccinatie is het toverwoord en zie waar we staan. De grote meerderheid wordt elke keer bij de neus genomen en komt er bedrogen vanaf. Andere toverwoord is “Booster”  Dit speelt in op het gevoel van de mens. Met kracht uitgevoerde “Booster” campagne zullen we dit virus eronder krijgen niet wetende dat het immuunsysteem zijn veerkracht tot 60 en 70% aan het verliezen is. De 4e vaccinatie staat al klaar!! Je kan eigenlijk zeggen dat we aan een vaccinatie infuus liggen. Alle slechte nieuws over de vaccins zoals oversterfte, hartaanvallen, interne bloedingen, falende organen etc. wordt met man en macht uit de media gehouden of sterk tegengesproken.

Dagelijks hoor je dat mensen die kanker gehad hebben het weer teruggekomen is. Niet verwonderlijk toch met een immuunsysteem dat in elkaar gezakt is.

Vergeet niet dat ook de media in handen zijn van Big Pharma. In de komende maanden krijgen we een andere pandemie van het instorten van de gezondheidzorg.

Terwijl ik dit schrijf verbaas ik in hoge mate om het gedrag van de mensheid. Dat ze zo makkelijk en alles zo maar slikken wat hun voorgeschoteld wordt.

Ze laten zich door angst en gemakzucht leiden en laten een vaccinatie zetten die experimenteel en eigenlijk illegaal is. Als het verkeerd gaat d.m.v. het vaccin die ze toegediend krijgen geen verhaal kunnen halen bij de producent en de regering. Dit moet toch rood alarmlicht doe laten afgaan.

Wordt eens bewust wat je aan het doen bent!!

Dit zijn histologisch foto’s van mensen die overleden na 2 vaccinaties tegen de Covid19.

De donkere stippen zijn T lymfocyten die gezond weefsel aanvalt. Het weefsel zijn van de nieren, longen en arteriële vaten

 

In mijn optiek zijn er duistere machten en krachten aan het werk om de mensheid te onderwerpen . Het is een  georkestreerde aanval op de mensheid