Hans Stormer

 Praktijk Hans Stormer

Als Heilpraktiker ben ik verantwoordelijk voor de biologische geneeswijzen. Voor velen is niet bekend wat een Heilpraktiker is. De titel HP wordt verleend na het behalen van de opleiding. Deze officiële opleiding kan men alleen volgen in Duitsland. Zoals een arts wettelijke richtlijnen moet volgen zo ook geldt dat voor een Heilpraktiker. Beide beroepen zijn in Duitsland wettelijk verankerd. Helaas wordt dit beroep in Nederland niet erkend en dus kunnen de kosten niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraars. De meeste Heilpraktikers vind je dan ook in het oosten van het land aan of net over de Duitse grens.

In 1986 heb ik de opleiding voor Heilpraktiker afgesloten. Voor 1986 heb ik me bekwaamd in Klassieke homeopathie, Traditionele Chinese Medicijnleer en Integrale Massagetechnieken. In 1990 heb ik de opleidingsschool “Arcos” in Den Haag opgezet en deze tot 2003 geleid. Met trots hebben we honderden goede therapeuten afgeleverd. Na het sluiten heb ik mijn praktijk ARDRA opgericht. Mijn kennis deel ik, als spreker tijdens Seminars binnen en buiten Europa

Door mijn grote fascinatie voor frequentie- en kwantumtherapie is dit voor mij een nieuwe weg om ziekteprocessen te kunnen analyseren en behandelen. De biologische en energetische geneeskunde zal ons meer bewust maken hoe we met onze ziekteprocessen kunnen en willen omgaan. De reguliere onderzoeken en behandelingen van chronische klachten geven vaak niet de gewenste resultaten. Ik zie het dagelijks in mijn praktijk waar patiënten binnenkomen met het bericht dat ze met hun klacht(en) moeten leren leven of dat er op dit moment niets aan gedaan kan worden. Ik besef ook dat we niet buiten de reguliere geneeskunde kunnen. Voor mij is het ook van belang dat ik een patiënt doorverwijs naar de reguliere geneeskunde als de meeting niet in orde is. Het zou prachtig zijn als we complementair zouden kunnen werken. Op kleine schaal gebeurt dit ook met artsen die hun horizon verbreed hebben.

In mijn praktijk maak ik gebruik van het L.I.F.E. systeem, het Hunter NLS systeem, de True Rife System en de Spooky2 Central System met de daartoe behorende accessoires.

Deze systemen hebben het vermogen een totaal beeld te maken van de fysieke en mentale gesteldheid. 

Een klacht of duidelijk ziektebeeld geeft aan dat er een disharmonie bestaat tussen geest en lichaam. Alles wat zich in de geest afspeelt, laat zich uiteindelijk in het lichaam waarnemen b.v. door pijn, somberheid, functiebeperking etc. Het zijn signalen om bij stil te staan. Het onderbewuste wil via ons bewustzijn iets kenbaar maken, maar helaas wordt dit bericht niet altijd serieus genomen of zelfs niet opgemerkt. Ons intelligent lichaam kan zelf veel herstellen. We noemen het een gezonde compensatie. Alle lichamelijke factoren zijn gekoppeld aan dit compensatiemechanisme. Als dit mechanisme in onbalans raakt, dan zal het signalen afgeven. De vraag is of we die signalen willen herkennen of negeren. Dit zijn de leermomenten om anders met een ziekte of klacht om te gaan. Veel onderzoeken b.v. bloedtesten, worden uitgevoerd op een nog intact compensatiemechanisme d.w.z. dat het lichaam nog niets laat zien. Op het moment dat het compensatiemechanisme sterk vermindert, dan pas is er wat af te lezen in de uitgevoerde reguliere testen.

Bekijken we het vanuit een holistisch beeld dan kan b.v. een eczeem een direct verband hebben met de darmen, zenuwstelsel en de longen. Dit is dan de fysieke kant. Daarbij spelen emoties ook nog een rol bij deze kwaal. Het lichaam toont dit d.m.v. eczeem op de huid. In de Traditionele Chinese Medicijnleer wisten ze al dat deze 3 systemen verbonden waren.

Vanuit die leer weten we dat elk orgaan in het lichaam een positieve en negatieve emotie hebben. In het geval van de lever is dat kwaadheid. Door die kwaadheid (verhoogde adrenaline) wordt het eten niet goed verteerd in de darmen. Er ontstaat dan een verkeerde fermentatie waardoor gifstoffen vrij kunnen komen en dan een leverbelasting kunnen veroorzaken. De goede frequentie van de lever wordt verstoord en geeft een signaal af d.m.v. hoofdpijn, moeheid, jeuk etc. Er ontstaat een verstoring van de goede leverfrequentie. Door de verstoorde frequentie van de lever d.m.v. het L.I.F.E systeem of andere systemen te behandelen zal de gezonde frequentie terugkeren. Natuurlijk zal het parallel moeten lopen met het veranderen van een verkeerde leefstijl van de patiënt.

Door de patiënt het uit te leggen dat zijn kwaadheid eigenlijk de oorzaak is van zijn hoofdpijn, moeheid etc. kan de patiënt anders naar zijn/haar hoofdpijn kijken in plaats van dit te onderdrukken d.m.v. het slikken van een paracetamol of andere chemische onderdrukkingsmiddelen. Dit is een leermoment om bewust naar de klacht(en) te kijken en er iets aan te doen. Het vergt moed om zo naar een ziekteproces te kunnen en willen kijken. We zijn geneigd te weinig respect te tonen voor ons lichaam en luisteren niet goed naar de signalen die het afgeeft. Dit is waarom miljoenen mensen naar een quick fix zoeken zodat ze weer op de oude toer verder kunnen gaan.

Het bovenstaande is maar één voorbeeld uit vele klachten.

Ik ben er van overtuigd dat klinische geneeswijzen en biologische/frequentie en kwantumgeneeswijzen aanvullend kunnen werken. Veelal is het de angst voor het onbekende om een brug naar elkaar te slaan. Wij kunnen niemand genezen maar wel de weg wijzen hoe je gebruik kan maken van je eigen zelf helend vermogen. De goddelijke aansturing van onze geest richting onze cellen is de “gouden sleutel” om het zelfhelend vermogen te laten werken. Deze “gouden sleutel” draagt een ieder om zijn nek zonder er bewust van te zijn.

Wij vragen dan ook van patiënten motivatie en inzet om aan hun gezondheid te werken.

Er is een wijs gezegde van Hypocrates “Wie geneest heeft gelijk”!

Houdt er rekening mee dat ik beperkt werk in de praktijk er een wachttijd kan zijn. U kunt het beste een afspraak maken per mail. Telefonisch ben ik niet altijd bereikbaar omdat ik niet altijd in de praktijk ben.

Het consult duurt 1 1/2 uur en daarin wordt een meting van het hele lichaam gemaakt. Na de meting wordt uitgelegd waar het lichamelijke probleem vandaan kan komen en daar waar mogelijk direct behandeld. De uitkomst van de behandeling is beslissend of er een 3 weeks dieet gevolgd moet worden om verdere behandeling(en) te vergemakkelijken.

1e consult is 95 euro en wordt direct afgerekend. Er is geen pinautomaat in de praktijk aanwezig.

Vervolgconsult is 85,- euro

 

 

Hans Stormer -Heilpraktiker
Houtmanpad 8 B 3
2015 EW Haarlem
Nederland

Stuur een email
Tel: 0612022231

Ineke op den Dries

Houtmanpad 8 B 3
2015 EW Haarlem
Nederland

Stuur een email
Tel: 023-5441040