Hunter NLS

         

De Hunter is een non invasief systeem en werkt volgens een non linear werkprincipe

 

Hunter NLS hanteert een non invasieve methode om het lichaam energetisch te meten

Artikelnummer: L.I.F.E. SystemProfessional-1 Categorie:

Beschrijving

Hunter NLS is ontwikkelt door Prof. Nesterov (is overleden).  Zijn neef die ook zijn naam draagt heeft zijn werk overgenomen. Het verschil tussen de Hunter en andere bio-resonantie systemen schuilt in de techniek om fijne energieën van het lichaam via software zichtbaar te maken. Er zijn bio-resonantie systemen die gebruik maken van puntmeting en andere systemen gebruiken metalen staven en voetplaten of wordt er gebruik gemaakt van een hoofdband en hand- en onderbeenbanden met geleidend rubber die elektrische impulsen doorlaten.  Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is Prof. Nestrov met zijn team bezig geweest om buitenom, dan de conventionele meet methodes, een andere meetmethode te ontwikkelen. In die tijd waren we niet bewust hoeveel kennis de Russische wetenschappers hadden omtrent fijne energieën. Zijn principe was dat de hersenen een ruis produceren. Door middel van duizenden testen, wat jaren in beslag heeft genomen, en gedetailleerde data te verzamelen kon hij een algoritme ontwikkelen die d.m.v. computer en software de problemen in het lichaam zichtbaar kunnen maken. Hij legde vast welk deel van de hersenen verbindingen hebben met een orgaan of orgaansystemen. Dat wetende werd er een ingenieus software ontwikkeld die de gezonde of ongezonde ruis zichtbaar kunnen maken. Om de ruis op te pikken vanuit de hersenen maakt hij gebruik van een hoofdtelefoon met zeer gevoelige sensoren. Via het gehoorgang kan men dus de hersenen afluisteren en dit zichtbaar maken via de software.

Decenia's later en na het beëindigen van de koude oorlog is dit systeem in de westerse wereld op de markt gekomen. In het begin dat dit systeem op de markt kwam was er ongeloof en grote scepsis. In die tijd waren we erg met elektroacupunctuur en de daaruit ontwikkelde bioresonantie bezig. Nog steeds moesten via een manuele acupuntmeting erachter komen wat de oorzaak van een ziekte kon zijn. Het is een lineaire gedachte.

De Hunter werkt op een non lineaire basis en dat is niet in verhouding met andere systemen die de lineaire gedachte volgen. Daar is niets op aan te merken alleen dat het meetinstrument door handen van de arts of therapeut wordt vastgehouden. De meeting kan dan beïnvloed kunnen worden door de energie van de arts of therapeut. Bij een meeting van de Hunter heb je dat niet want er is geen manuele tussenkomst van arts of therapeut. Het systeem laat zien hoe hoog de stress is in de organen. Hoe hoger de stress is des te meer zal het de orgaan en daar bijbehorende orgaansystemen zal schaden. We weten dat stress het adrenaline en cortisolspiegel verhoogd en daardoor in een vecht vlucht reactie komen. Een kort durende stress kan het lichaam goed opvangen maar een langdurende stress is zeer destructief voor het lichaam. Cortisol wordt niets voor niets "the death hormon" genoemd.

Het systeem heeft het vermogen niet alleen te meten maar ook te behandelen. Wat we eigenlijk doen is het lichaam voorzien en verhogen van het eigen zelfheling vermogen en anderzijds de hoge stress situatie in de organen en orgaansystemen weer in balans te brengen.

In mijn praktijk wordt er dagelijks gebruik van gemaakt en geeft ook inzichten richting patiënt.

Heb je als therapeut(e) interesse met dit systeem te willen werken dan neem contact met me op. Op dit moment hebben wij een 12 tal therapeuten opgeleid die met veel passie en plezier andere mensen helpen hun gezondheid te waarborgen.