LIFE Systeem

L(iving)I(nformation)F(orms)E(nergy)

Het L.I.F.E. systeem is in Amerika ontwikkeld onder bezieling van Chris Keefer en zijn team. Door de snelle technische ontwikkeling van computers was het mogelijk een grote stap voorwaarts te maken in lichamelijke onderzoeken. Het betekende een doorbraak om mensen die klachten hebben op een andere manier te kunnen behandelen. Vanaf 2002 is dit systeem op de markt en wereldwijd werken er ongeveer 2.500 therapeuten en artsen met een brede visie, mee. Hoewel het apparaat een medisch keurmerk heeft, wordt het nog niet erkend door de reguliere geneeskunde.

De mens bezit verschillende energievelden in en om zich heen. Vaste materie (het zichtbare b.v. water) bezit meestal een lagere frequentie; hoe fijner de materie (niet zichtbaar b.v. de verdamping van water), hoe hoger de frequentie is. Het L.I.F.E. systeem bezit het vermogen deze energievelden te doorzoeken en zodoende een totaalbeeld te maken van de persoon die getest wordt. Deze bio-energetische velden waren tot een tiental jaren geleden niet goed te meten, maar met de komst van snelle computers en het ontrafelen van kwantumtheorieën komt er steeds meer van deze apparatuur op de markt. Deze aparaten hebben het vermogen hebben deze fijne energieën te kunnen meten. Het nadeel van deze apparatuur is dat de testen niet reproduceerbaar zijn en dat strookt niet met de gedachte van de hedendaagse wetenschappers. De basis van onze wetenschap is gebaseerd op de leer van Newton. De logische volgorde van acties en reacties noemen we een lineare gedachte. Door nieuwe inzichten op kwantumgebied komt deze lineare gedachte op losse schroeven te staan. In de ruimtevaart liep men ook vast op alles wat niet logisch was. Met het volgen van de lineare wetenschap zijn we ver gekomen, maar we zijn op een kruispunt gekomen dat de kwantumtechnologie met rasse schreden zal oprukken.

Als je weet dat lichaam en geest constant in beweging zijn en onderinvloed staan van externe en interne invloeden, dan is het haast onmogelijk een zuivere test te maken. Een simpel voorbeeld: iemand laat een hartfimpje maken en de uitslag is goed. Wordt er na een uur weer een hartfilmpje gemaakt onder dezelfde omstandigheden, dan zie je een zelfde uitslag. Door de reproduceerbaarheid van het apparaat wordt nu de diagnose gesteld dat er niets aan de hand is. Wetenschappelijk aannemelijk. Nu krijgt de persoon een bericht dat zijn vrouw een zwaar ongeluk heeft gehad. Als je nu een hartfilmpje laat maken dan is de uitslag totaal anders. Dus waar ligt de waarheid? Het is juist belangrijk dat we verschillende energievelden kunnen meten en zo een beter beeld kunnen krijgen wat zich in werkelijkheid afspeelt in het lichaam. Bij reguliere metingen meet men eigenlijk in één bereik. Doordat het lichaam lang kan compenseren is het erg moeilijk te doorgronden waar de klachten vandaan komen. Als de compensatie niet goed meer werkt dan pas veranderen de metingen. Het is daarom beter preventief er achter te komen waar die klachten vandaan komen in plaats van af te wachten voordat b.v. een ziekte toeslaat.

De L.I.F.E. bewijst het tegendeel omdat het juist in staat is een totaalbeeld van een geteste persoon te maken, dit in tegenstelling tot de huidige medische wetenschap die juist fragmentarisch werkt. Het beste zou zijn een brug te slaan tussen twee kennisgebieden zodat de patiënt(e) het beste geholpen wordt.

Onder leiding van bezielende onderzoekers zoals Dr. Royal Rife, Dr. Voll, Prof Popp, Hilda Clark etc. werden verschillende energievelden zichtbaar gemaakt d.m.v. verschillende apparaten. Door toediening van verschillende frequenties (trillingen) is men in staat lichaam en geest weer in balans te brengen. Dit is een grote stap vooruit omdat bij deze behandelingen geen bij-effecten ontstaan.

Hoe werkt het?

De L.I.F.E. bestaat uit een interface en goed opgebouwde software. De Interface staat in verbinding met een computer. Vanuit de interface gaan 4 elektroden (2 aan de onderbenen en 2 aan de onderarmen) naar de patiënt(e) toe. Verder gaat vanuit de interface een hoofdband met 8 elektroden naar het hoofd toe. De patiënt(e) is dan aangelijnd d.m.v. van deze elektroden.

De bediening van de interface gebeurt via de software. De software bevat bijna 7000 onderwerpen. Alle onderwerpen bezitten een energetische frequentie.

Deze onderwerpen worden gedurende de test, fase-gewijs naar het lichaam gestuurd. De reacties van het lichaam gaan weer via de interface naar de computer en worden in een lijst weergegeven in de software. De gehele test duurt ongeveer 8 minuten.

Het grote voordeel van deze apparatuur is dat er geen tijdrovende puntmeeting of uitgebreide spiertesten aan te pas komen.

Als de test afgelopen is dan kan de arts/therapeut(e) met de patiënt de uitslag bekijken en bespreken.

Naar gelang de vaardigheid van de arts/therapeut(e) kan een keuze gemaakt worden uit de vele mogelijkheden die de L.I.F.E. biedt zoals homeopathie-, acupunctuur-, cell-com-, chakra en tal van andere therapieën. Door zelfregulerende trillingen aan het lichaam toe te dienen zal het lichaam de desbetreffende signalen oppakken en de zelfwerkzaamheid in de cellen activeren. De zelfgenezing wordt door velen onderschat. Het is juist verbazingwekkend wat de LIFE kan betekenen voor een reeks aan
klachten.

Vooral op emotioneel gebied is de L.I.F.E. erg sterk. Op dit moment zijn in Nederland een 50 tal therapeuten actief met dit apparaat.

Bij interesse voor de apparatuur of voor de adressenlijst van de LIFE therapeuten raadpleeg dan:
www.digitaldiagnostics.net

Hans Stormer -Heilpraktiker
Houtmanpad 8 B 3
2015 EW Haarlem
Nederland

Stuur een email
Tel: 0612022231

Ineke op den Dries

Houtmanpad 8 B 3
2015 EW Haarlem
Nederland

Stuur een email
Tel: 023-5441040