Stress is een woord dat we snel in de mond nemen en eigenlijk er niet bij stil staan hoe dit mechanisme in ons lichaam afloopt. In de seminars die ik aan therapeuten en artsen in Europa en Istanbul geef, valt het me op hoe onvolledig hun kijk is op stress. Hierboven heb ik een opname uit mij PowerPoint presentatie gemaakt om dit fenomeen beter te begrijpen. Ons lichaam wil zich zo goed mogelijk bewaken om in geval van onraad direct in actie wil komen. Door onze 5 zintuigen (oren-ogen-huid-smaak en neus) krijgen we constant informatie van de omgeving. Bij een verhoogde stress wordt er signaal via de hypofyse richting de bijnieren afgegeven om meer adrenaline aan te maken. Een verhoogde adrenaline spiegel zorgt ervoor dat je “allerter en waakzamer” wordt. In medische termen heet dat een “vecht – vlucht” reactie. Op het plaatje zie je ook “stressors” staan en als de pijl van de hersenen volgt dan kom je uit bij de bijnieren (adrenals). Deze 2 organen bevinden zich op de nieren en produceren vitale hormonen zoals adrenaline (activeert) en noradrenaline (rustbrenger). Beide hormonen worden in de merg van de bijnieren aangemaakt.

Buiten deze 2 hormonen wordt er bij een verhoogde stress direct ook Cortisol aangemaakt. Dit hormoon wordt in schors van de bijnieren aangemaakt. Om al deze hormonen te produceren heb je veel vitaminen en mineralen nodig. Je ziet het op een plaatje als je pijl volgt die vanaf de bijnieren omhoog gaat. Je moet weten dat het lichaam een “constante” bloedsuiker nodig heeft. Hoe het lichaam er ook voorstaat het heeft een constante bloedsuikerspiegel nodig. Bij een verhoogde stress verbruiken we veel suikers. Het eerst waar suikers te vinden is in het bloed. Aangezien het lichaam een constante bloedsuiker nodig heeft zal het de reserve suikers aanspreken. Die zijn in vaste vorm (glucogeen) in de lever en spieren opgeslagen. Er wordt direct een signaal richting pancreas afgegeven om direct glucagon aan te maken. Dit hormoon kan de suiker in vaste vorm weer vloeibaar maken zodat de tekorten in het bloed kan opvangen.

Cortisol heeft een tweeledige taak en zorgt ervoor dat het immuunsysteem verlaagt ten behoeve voor het omzetten van eiwitten richting suikers. Ook hier is insuline voor nodig.

Je leest dat bij een verhoogde stress ook de pancreas ingeschakeld wordt omdat er een verhoging plaats vindt van insuline en glucagon. Verhoogde stress verbruikt veel energie en om dit te waarborgen vindt er een verhoogde insulinespiegel plaats om de broodnodige suikers in de cel te krijgen.

Insuline speelt een hoofdrol in een verhoogde stress. Dit is de tweede schakel in het fenomeen stress. Er komt een 3e schakel bij en dat is de Schildklier.

De eerste 2 schakels zorgen ervoor dat de stofwisseling gaat versnellen. De schildklier zorgt voor onze stofwisseling. Dit betekent dat er meer T3 geproduceert moet worden en dus wordt er veel beroep gedaan op de reserve T4 die in de borsten – eierstokken – prostaat etc. opgeslagen zijn. Om T4 om te bouwen naar T3 heb je veel jodium, mineralen en een aantal vitaminen nodig. Dit is de 3e schakel in het geheel.

De 3 schakels noem ik mijn seminars de “gouden driehoek”.

Bijkomende orgaan die bij de 3 schakels betrokken word is het “Hart”. Doordat de stofwisseling verhoogd zal de hartslag ook verhogen

We hebben een gezonde stress nodig om onze dagelijkse allertheid en waakzaamheid op peil te houden. Bij een verhoogde stress (paar dagen) kan een gezond lichaam het goed opvangen. Bij een langdurige of chronische stress zal het een aanslag op het lichaam plegen. Omdat er een tekorten ontstaan aan bouwstoffen (vitaminen en mineralen) kunnen er desbetreffende hormonen niet meer aangemaakt worden. Nu vindt er roofbouw plaats (tekorten aan bouwstoffen) in het lichaam en aan de andere kant ontstaat een reactieve oxidatieve stress (ROS) plaats. Dit proces wordt veroorzaakt door versnelde afbraakprocessen in het lichaam. Dit proces vormt veel vrije radicalen. Deze vallen, op hun beurt, de celwand aan. Om ROS in grip te houden heb je dezelfde vitaminen en mineralen nodig voor de opbouw van adrenaline, cortisol, insuline en glucagon.

Buiten de 5 fysieke zintuigen hebben we ook met onze “emoties” te maken. Dit is het meest zorgwekkende van alles. Emoties kunnen aan de haal gaan met jou. Ze zijn direct aan de hormonen gekoppelt en onze neurotransmitters. Negatieve emoties zorgen ervoor dat het stressniveau nog meer verergeren.

Je kan zeggen dat “stress”aan het begin staat van alle ziekten. Stressbeleving is per persoon verschillend en dat heeft met de gevoeligheid van het zenuwstelsel te maken. Stress is een sluipmoordenaar en dat wordt voor een ieder onder ons zwaar onderschat.

Vraag jezelf eens af hoeveel mensen lijden aan schildproblemen, moeheid en uitputting, hartklachten, diabetis etc.

In mijn optiek staat de reguliere geneeskunde niet genoeg stil bij dit fenomeen. Als een patient met schildklierklachten komt dan wordt er een bloedtest gemaakt en als de patiënt binnen de bloedwaarden valt dan is er niets aan de hand en patiënt gaat naar huis en voelt zich nog steeds beroerd. Wat artsen vergeten is dat het lichaam probeert te compenseren d.w.z. dat het probeert het lichaam nog aan de gang te houden totdat het niet meer kan en dan pas geeft het aan in een bloedtest. Je kan zeggen als de bloedwaarden niet goed zijn dat je al veel te laat bent. Als het lichaam aan het compenseren is dan zal het signalen afgeven b.v. moeheid, hoofdpijn, misselijkheid, duizelingen etc.

Artsen zijn gespecialiseert in een orgaansysteem maar missen de causale verbanden tussen de organen. Zij kunnen er niets aandoen omdat de medische studie eenmaal zo ingericht is.

Wat voor ziekte je ook krijgt of ontwikkeld, dan zal je eerst moeten ontdekken of je wel bewust bent waar je staat en wat je aan het doen bent. Een ieder kijkt anders naar het fenomeen “stress” en beleeft het op zijn/haar manier.

Je kunt kijken hoe groot je stressboog is en daar zet je jouw ontstressboog tegenover.

“Wees zuinig op je lichaam want je hebt er maar 1”