Solfeggio frequenties vormen de oude 6-toons toonladder waarvan gedacht wordt dat die gebruikt werd in sacrale muziek, inclusief de prachtige en welbekende Gregoriaanse gezangen. De gezangen en hun speciale tonen werden verondersteld om spirituele zegeningen te geven wanneer ze in harmonie gezongen werden. Elke Solfeggio toon bestaat uit een frequentie die nodig is om je energie in balans te brengen en je lichaam, geest en ziel in perfecte harmonie te houden.

Waar komen deze tonen vandaan? Volgens Professor Willi Apel, kan de oorsprong van de oude Solfeggio toonladder worden herleid tot een Middeleeuwse hymne voor Johannes de Doper. De hymne heeft de eigenaardigheid dat de eerste zes regels van de muziek respectievelijk begonnen op de eerste zes opeenvolgende noten van de toonladder, en dus de eerste lettergreep van elke regel werd gezongen op een noot één graad hoger dan de eerste lettergreep van de regel die er aan vooraf ging. Omdat de muziek een mathematische resonantie bezat, waren de oorspronkelijke frequenties in staat om de mensheid geestelijk te inspireren om meer “god-aardig” te zijn. De originele Solfeggio toonladder werd ontwikkeld door een Benedictijner monnik, Guido d’Arezzo (ca. 991 AD – ca. 1050 AD). Het werd gebruikt door zangers om gezangen en liederen gemakkelijker te leren. Vandaag kennen we de Solfeggio toonladder als zeven stijgende noten toegewezen aan de lettergrepen Do-Re-Mi-Fa-So-La-Ti. De oorspronkelijke toonladder was zes stijgende noten toegewezen aan Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La. De lettergrepen voor de toonladder werden genomen uit een hymne aan St. Johannes de Doper, Ut Queant Laxis, geschreven door Paulus Diaconus.

Hoe werden de frequenties ontdekt? Afbeeldingsresultaat voor pythagorasVolgens de documentatie in “Healing Codes for the Biological Apocalypse” maakte Dr. Joseph Puleo door een open visioen kennis met de Pythagorese methode van getalreductie. Met behulp van deze methode ontdekte hij het patroon van zes herhalende codes in het Boek der Numeri, Hoofdstuk 7, verzen 12 tot en met 83. De methode van Pythagoras is een eenvoudige reductiemethode die wordt gebruikt om grote getallen om te zetten in enkele cijfers. De waarden van alle cijfers in het getal worden opgeteld. Wanneer na de eerste optelling het getal nog steeds meer dan één cijfer bevat, wordt het proces herhaald. Hier is een voorbeeld: 456 kan worden herleid tot 4+5+6 = 15, en vervolgens herleid tot 1+5=6. Dus het getal 456 reduceert uiteindelijk tot het enkele cijfer 6.

De Pythagoreïsche reductie van deze vers nummers is: Vers 12 = 1 + 2 = 3 Vers 18 = 1 + 8 = 9 Vers 24 = 2 + 4 = 6 Vers 30 = 3 + 0 = 3 Vers 36 = 3 + 6 = 9 Vers 42 = 4 + 2 = 6 …tot vers 78

Zie je de herhaling van 396? Dit is de eerste frequentie.

Hij vond de volgende frequentie door te kijken naar vers 13, dat spreekt over een offerande. Zes verzen verder, in vers 19, wordt hetzelfde offer of idee herhaald, zes verzen verder in vers 25 is er weer een herhaling, enz. Zo ontdekte hij, door gebruik te maken van de Pythagoreïsche reductiemethode, opnieuw een patroon. Dit patroon is 417. Het is de tweede frequentie. De rest van de frequenties werd volgens dezelfde methode gevonden.

Elke toon heeft zijn eigen unieke potentieel

Zoals je al weet, zijn de lettergrepen die gebruikt worden om de tonen aan te duiden: Ut, Re, Mi Fa, Sol, La. Ze zijn ontleend aan de eerste strofe van de hymne aan St. Johannes de Doper:

Ut queant laxis Resonare fibris

Mira gestorum Famuli tuorum

Solve polluti Labii reatum

Sancte Iohannes

Letterlijke vertaling uit het Latijn: “Op dat de slaven de wonderen (wonderen) van uw scheppingen met lossere (verruimde) stembanden zouden laten weerklinken (weerklinken). Was de schuld van (onze) verontreinigde lip. “Heilige Johannes.” Met andere woorden, zodat de mensen in vrede konden samenleven en in harmonie konden communiceren over het wonder in hun leven, en hoe God hen zegende om deze “magie” voort te brengen, had de ware, onvervuilde geestelijke natuur van de mensen openbaring nodig. De bovenstaande tekst lijkt te suggereren dat Solfeggio noten een kanaal van communicatie met het Goddelijke openen.

Waarom de moderne wereld ze vergat De Solfeggio frequenties zijn verloren gegaan omdat door de geschiedenis heen verschillende afstemmingen zijn gebruikt. Oude stemmingen gebruikten een systeem van stemmen bekend als “Just Intonation.” De methode van Just Intonation had zuivere intervallen tussen elke noot die mathematisch gerelateerd waren door verhoudingen van kleine hele getallen wat leidde tot een veel zuiverder geluid.

De stemmingsmethode die vanaf ongeveer de 16e eeuw voor westerse culturen werd aangenomen en tegenwoordig wordt gebruikt, staat bekent als “Twaalf-Toons Equale Temperament”. Volgens Joachim Ernst-Berendt stemt de 12-toons gelijkzwevende stemming alle consonante intervallen behalve het octaaf. Onze moderne toonladder kan situaties creëren zoals ‘opgesloten’ denken, opgekropte en onderdrukte emoties, op angst gebaseerd of gebrek aan bewustzijn, die zich dan allemaal plegen te manifesteren in fysieke symptomen die ‘dis-ease’ of ziekte worden genoemd. Onze moderne muzikale toonladder is niet synchroon in vergelijking met de originele Solfeggio toonladder. Als we harmonie in ons leven willen brengen, moeten we de dissonante westerse toonladder vervangen door een web van subtiele en duidelijke intervallische relaties van de Solfeggio muziek. Laat de muziek opnieuw een instrument worden om de menselijke natuur te verheffen en een methode om je te verbinden met de Bron. Stem jezelf weer af op de perfecte vibraties

Nikola Tesla, het grote genie en vader van de elektromagnetische techniek, heeft ooit gezegd: “Als je alleen maar de grootsheid van de 3, 6 en 9 kende, dan zou je een sleutel tot het universum bezitten”. De 3, 6, en 9 zijn de fundamentele grondtrillingen van de Solfeggio frequenties.

Albert Einstein verklaarde: “Wat materie betreft, hebben we het helemaal mis gehad. Wat wij materie hebben genoemd is energie, waarvan de vibratie zo is verlaagd dat zij waarneembaar is voor de zintuigen. Er is geen materie.” Alle materiewezens vibreren met specifieke snelheden en alles heeft zijn eigen melodie. De muzikale aard van kernmaterie, van atomen tot melkwegstelsels, wordt nu eindelijk door de wetenschap erkend. Dat is waarom deze frequenties zo krachtig zijn. Ze kunnen je letterlijk terugbrengen naar de oorspronkelijke tonen van de hemelse sferen en je lichaam in een evenwichtige resonantie brengen. Solfeggio muziek is de sleutel tot het Universum. Je kunt het weggooien of je kunt het gebruiken om genezing en harmonie, gezondheid en welzijn te vinden. Speel gewoon de muziek! De belangrijkste zes Solfeggio frequenties zijn:                                                            Afbeeldingsresultaat voor pythagoras 396 Hz – Bevrijden van Schuld en Angst 417 Hz – Situaties ongedaan maken en Verandering vergemakkelijken 528 Hz – Transformatie en Wonderen (DNA Reparatie) 639 Hz – Verbondenheid/Relaties 741 Hz – Uitdrukking/Oplossingen 852 Hz – Terugkeren naar Spirituele Orde Op You Tube Solfeggio kan je ervaren wat deze tonen met je doet. Deze frequenties kan je ook gebruiken d.m.v. bioresonatie systemen. Dagelijks gebruik ik de Solfeggio therapie voor mijn patiënten met verbazende resultaten.